Social Media

Informatie

Mocht u de door uw gewenste informatie niet op de website kunnen vinden dan kunt u contact met ons opnemen. Hieronder volgt informatie over de meest gestelde vragen:

Betalen

Online betalen bij Pimp My Nails is betrouwbaar en veilig. Wij maken daarbij gebruik van betaalplatformen zoals Mollie, Sisow en Afterpay. Deze oplossingen doen immers een beroep op krachtige gegevenscoderingsprotocollen die de vertrouwelijkheid van uw financiële gegevens verzekeren en die vereist worden door de internationale financiële instellingen.


Uw financiële gegevens worden enkel uitgewisseld tussen deze platformen en Pimp My Nails. Beide hebben geen enkele toegang tot uw vertrouwelijke gegevens. Deze uitwisselingen gebeuren met behulp van beveiligde protocollen.

De bovengenoemde betalingsplatvormen bieden u vele betaalmethoden en zij bovendien snel, eenvoudig en veilig!


Verzenden


De door Pimp my Nails opgegeven levertijden zijn slechts indicatief.
Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat.
U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

 

Retourneren

Alle artikelen, met uitzondering van de artikelen benoemd in 4.4, kan je binnen 14 dagen na ontvangst zondermeer retourneren waarna je je geld terug krijgt.
Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de verzegeling/verpakking van de artikelen niet verbroken mag zijn en de artikelen in ongeschonden staat bij Pimp my Nails worden afgeleverd.

U betaalt echter wel de verpakkingskosten van € 2,50 en de verzendkosten voor het versturen naar u toe, u betaalt ook het retour verzenden aan Pimp my Nails.
Tevens betaalt u administratie kosten van € 10,-. Aangezien Pimp my Nails diverse handelingen heeft moeten verrichten. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.

Je bent verplicht te controleren of de bij je thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kan je dit binnen 7 dagen melden per e-mail aan Pimp my Nails onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van je e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet.
Pimp my Nails zal het artikel vervangen of je betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat je het artikel niet accepteert op gegronde redenen.

In het uitzonderlijke geval dat je een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt Pimp my Nails zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. Pimp my Nails neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening.

4.4 Wij nemen vloeistoffen, acryls en gels NIET terug uit hygiënische gronden.
Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.

 

Disclaimer

 

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring
U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een afspraak te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Pimp My Nails aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Pimp My Nails of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Pimp My Nails. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Pimp My Nails.

 

Lees meer